06 říj

DRUHY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

Trend ohledně zateplování budov se objevil již před mnoha lety, kvůli zdražování energií je však stále aktuální. Finanční úspora, které pomocí kvalitní izolace domu dosáhnete, je totiž natolik velká, že zůstane atraktivní i při budoucím zvyšování DPH. S financováním realizace vám navíc pomůže dotace Zelená úsporám, program Ministerstva životního prostředí, který podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných a bytových domů. Pochybujete o tom, zda má zateplování domu vůbec smysl? Přečíst si o tom více zde.

Každá budova má velmi specifické vlastnosti, proto i na trhu existuje mnoho druhů komplexních řešení v podobě zateplovacích systémů. Přestože každým rokem procento lidí, kteří se rozhodnou zateplit svůj dům, stoupá, a tak i úměrně přibývá stále nových druhů materiálů pro zateplení fasády, ty staré v nabídce vytrvale zůstávají. Na trhu je tak opravdu z čeho vybírat.

Pro zateplovací systém se často používá anglická zkratka ETICS (External Thermal Insulation Composite System), existuje ale i její počeštěná verze – VKZS (vnější kontaktní zateplovací systém).  Při kontaktním způsobu zateplení lze izolaci rozdělit na polystyrén, grafitový polystyrén, minerální vlnu a polyisokyanurátovou pěnu.

Mezi nejpoužívanější desky pěnového polystyrenu pro kontaktní zateplovací systémy ETICS patří EPS 70F. Tento tepelněizolační výrobek je dlouhodobě odolný proti vlhkosti, což je jeden z důvodů, proč má dlouhou životnost. Tepelněizolační vlastnosti mají spolu s mechanickými vlastnostmi nadstandartní charakter. EPS 70F je navíc hmotnostně nenáročný a velmi jednoduše zpracovatelný. Co se týče ekologie a zdraví, je nezávadný a biologicky neutrální.

Dalším nejpoužívanějším prvkem je grafitový polystyrén (EPS), který se nese v popředí nové vlny stavebně izolačního materiálu. Tento tepelněizolační výrobek má všechny vlastnosti předchozího zmíněného materiálu, oproti EPS 70F má však jednu výhodu. Díky tomu, že základní matrice pěnového polystyrenu obsahuje absorbér infračerveného záření, dochází k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji, což způsobuje další výraznou úsporu energie.

Minerální vlna nebo také vata je izolant, který je vyroben z vláken minerálního původu. Tento výrobek se vyznačuje vynikajícími technickými a tepelně izolačními vlastnostmi. Díky svým vlastnostem je možné ji využít i v prostorech s vysokou vlhkostí, jelikož odpuzuje vodu a dokáže zachovat svůj tvar a objem. Jednou z dalších vlastností je i regulace akustiky v interiéru či paropropustnost. Minerální vata je nejen šetrná k životnímu prostředí, ale je zároveň i velmi efektivní, protože ušetří až několiksetkrát více energie než je potřeba pro její výrobu. Vzhledem k tomu, že je výrobek neorganického původu (vlna může být skelná či kamenná), nehrozí mu napadení plísněmi, houbami či bakteriemi, navíc zabraňuje rozšíření případnému požáru, protože je nehořlavý.

Tepelně izolační výrobek z polyisokyanurátové tuhé pěny (PIR) je tvořen kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb. I PIR patří mezi nadstandardně tepelněizolační výrobky. Používá se především v konstrukcích, kde dochází ke střetu podmínky kvalitního zateplení a malé tloušťky izolační vrstvy, například při izolaci střech, podlah či stěn. V České republice se používají pro nad krokevní systémy šikmých střech, kde se využívá jejich pevnosti při zachování jejich tepelněizolačních charakteristik. Mezi velmi dobré vlastnosti PIR patří mimo jiné i zvýšená odolnost proti ohni, lepší izolační vlastnosti, vyšší stabilita rozměrů a vyšší pevnost v tlaku.

Zateplování budov patří mezi finančně náročné stavební úpravy. Volba materiálu a technologie tak může velmi výrazně ovlivnit cenu výsledného díla, ale i funkčnost a životnost zateplení.

Zdroje: http://www.isover.cz, http://www.tzb-info.cz/

ZPĚT NA BLOG Tagy: zateplovací systémy, výběr firmy, kvalita, materiály, zkušenost, záruka, zateplení domu, druhy
AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.Stavební práce děláme odborně a pečlivě.
HOTLINE 24/7+420 702 169 272