16 led

Jak ochránit fasádu domu před vnějšími vlivy

Z předchozího článku „Proč si zateplit dům?“ již víte, že se vaše investice do kvalitní izolace domu vrátí několikanásobně. Je třeba však třeba myslet i na její ochranu. V našem podnebném pasu existuje mnoho vnějších vlivů, které se mohou během chvilky proměnit v rizika ohrožující zateplení vašeho obydlí. Je tedy důležité vybrat i správný typ omítky, který pomůže předejít negativním vlivům jak klimatického, tak organického původu.

Světlejší odstíny omítek se mohou zdát jako nudný standard, mají ale své výhody. Díky vyššímu koeficientu odrazivosti se povrch fasády pod vlivem slunečního záření nezahřívá na příliš vysoké teploty. Barva omítky ale není jediným faktorem, výběr ovlivňuje i použitý druh zateplení. „Pokud je zateplení kontaktním způsobem provedeno izolací z kamenné vlny, je nutné použít silikonové nebo silikátové omítky. Doporučujeme také minimální velikost zrna omítky 1,5 mm, i když jsou systémy, které jsou certifikované i na menší velikosti zrna,“ říká odborník společnosti ROCKWOOL Jozef Dírer, projektový specialista pro kontaktní fasády.

Fasáda je neustále vystavována různým klimatickým podmínkám, které s sebou často nesou vlhkost v podobě srážení par na povrchu nebo deště. Toho dlouhodobé působení vody vytváří optimální prostředí pro tvorbu řas. Mezi další faktory ovlivňující vznik řas patří ale i výšková poloha, klimatické podmínky a přírodní podmínky (např. blízkost vodních ploch), chybějící oplechování parapetu či stromy a jiné rostliny vyskytující se blízko vašich zdí.

Za příčinu biotického napadení můžeme považovat kvalitu použitých materiálů i celkovou skladbu kontaktního zateplovacího systému,“ říká Jozef Dírer a dodává: „Plísně a řasy se objevují hlavně na severní a východní straně fasád. Jejich výskyt ovlivňuje také zeleň v bezprostřední blízkosti stavby. Ideální vzdálenost keřů a stromů od fasády je alespoň 2 metry.

Zabránit výskytu plísní a řas nemusí být složité. Do omítkovin jsou přidávány různé typy biocidů, je ale důležité poznamenat, že každý takový přípravek s přibývajícím časem ubývá na účinnosti. Je třeba tedy proces ošetření biocidem vždy po několika letech zopakovat. Jednu z nejdůležitějších částí, která zamezí výskytu mikroorganismů na fasádě vašeho domu, však musí provést vaše firma pro realizaci zateplovacího systému. Vámi vybraná společnost by měla vypracovat projekt před samotnou realizací, který stanoví, jaké technologie a materiály budou pro budovu nacházející se v konkrétním prostředí ideální.

Správným výběrem zateplovacího systému a omítky je nejen možné zabránit tvorbě plísní a řas na zdech vašeho obydlí, ale navíc lze předejít i jiným problémům v podobě tepelných mostů, nadměrné kondenzace vody a nakonec splní i svůj původní účel - postará se o významnou úsporu na topení.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/

ZPĚT NA BLOG Tagy: izolace, zateplení, fasáda, omítka, rockwool, ochrana
AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.Stavební práce děláme odborně a pečlivě.
HOTLINE 24/7+420 702 169 272