02 říj

Na co si dávat pozor při zateplování 2

Na co si dát pozor při zateplení?
K správnému provedení kontaktního zateplovacího systému je totiž potřeba nejen znalost teorie, ale i zkušenost. Nedokonalosti a chyby se můžou na životnosti a funkčností ETICS rychle projevit.


Pro každou stavbu a prostředí je potřeba volit správnou skladbu ETICS, a to nejenom sílu izolace, ale i vhodné hmoždinky, jejích počet, délku, třeba že k upevnění izolace z kamenné vlny se používají hmoždinky s kovovým trnem, že existuje zápustná nebo povrchová montáž hmoždinek, že ne minerální vlnu by neměla přijít akrylátová omítka, ale například silikátová nebo silikonová, abychom izolaci, která propouští vodní páry neuzavřeli neprodyšnou omítkou apod.  Ideální je před samotnou aplikaci hmoždinek provést na stavbě výtahové zkoušky na hmoždinky.  Hmoždinky se vyzkouší na základě druhu zdiva a použité izolace a ty které vyhoví a budou v podkladu držet nejlíp, jsou ty správné – zjednodušeně řečeno. Zkoušky se provádí na základě platné legislativy: ETAG 014, příloha D, nebo článku 5.4.3 ČSN 732902 – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem. Výsledkem je protokol, který Vám stanoví počet hmoždinek. Dalším důležitým faktorem je podklad, který má být soudržný, zbaven nečistoty, mastnoty a prachu. Tady opět můžeme provést zkoušku – odtrhové zkoušky na soudržnost podkladu dle ČSN EN 1542. Další možnou zkouškou, která se, ale tak často nevyužívá je ČSN EN ISO 12 570, která nám stanoví vlhkost podkladu.  Dále, že na izolaci soklu by měla přijít izolace, která je nenasákavá, odolná vůči vodě a která má třeba lepší mechanickou odolnost (Soklová deska). Ideální je, tu to izolaci použít do výšky 500 mm nad úroveň terénu. Důležité je izolovat obvodové zdivo i pod úroveň terénu, tady doporučujeme jít až 800 mm pod úroveň terénu. Obecně platí, že bychom měli dům izolovat minimálně 300 mm pod úroveň podlahy, aby nedocházelo k tepelným mostům, promrzání zdiva a tvorbě plísní.  Co se týče balkónu, tak jsme se vzhledem k degradaci nášlapné vrstvy a čílka balkónů domluvili, že celá skladba stávající podlahy bude vybouraná, že provedeme ošetření stávající ocelové výztuže a reprofilaci chybějících částí. Balkon bude zateplen ze shora, ale i ze spodu, aby opět nedocházelo k tepelným mostům a izolace byla provedena řádně.  Při rekonstrukci bude vyměněné staré zábradlí za nové. Rekonstrukci bude provádět odborná a proškolená firma a na dodržování technologických postupů bude dohlížet osoba povolaná – technický dozor investora. Co se týče samotné aplikace izolačních desek, tak jsme byli upozorněni, že lepící malta (tmel) se nanáší na desku po obvodu na tzv. rámeček a pak tři terče doprostřed. Důležité je, aby bylo pokryto minimálně 40% plochy desky. Dalším doporučeným způsobem lepení je lepení celoplošně tzv. hřebenem.  Desky se lepí k sobě na sráz a na vazbu jako když se zdí. Kolem rohů oken a dveří se izolační desky tzv. vyřezávají do tvaru hokejky. Není přípustné, aby se nám v rohu okna potkávali svislé a průběžné spáry. Nesmíme zapomenout izolovat ostění (špalety), nadpraží i podpraží, neboli parapetní lůžka, opět z důvodu tepelných mostů. Styk izolace s cizím prvkem jako jsou rámy oken, dveří a podobně musíme ošetřit pomocí systémových lišt (okenních začišťovacích lišt – APU, parapetních lišt, rohových lišt Al nebo PVC). Kotvení pomocí hmožinek provádíme nejdříve po 48 hodinách od nalepení. Kotvení provádíme do tzv. T spojů a plochy desky. Obecně platí, že MV se kotví minimálně 8 ks hmoždinek/m2. Druh, počet a rozmístění hmoždinek by měl stanovit projektant, nebo statik, a to na základě statického výpočtu. Základní vrstvu provádíme po přebroušení spojů izolačních desek a ometení přebytečných odřezků a nečistot vzniklých při broušení, nebo řezání izolace. Před samotným prováděním základní vrstvy, izolaci tmelem nejdříve napenetrujeme stěrkovým tmelem a následně naneseme stěrkovou hmotu, do které vložíme výztužnou tkaninu, kterou do tmelu vtlačíme a přebytečný tmel zahladíme.  Po zaschnutí nesmí být vidět strukturu výztužné tkaniny, měla by se nacházet v horní  vnější 1/3 . (cca. 1 mm pod povrchem). Při provádění nesmíme zapomenout na diagonální armování, přes rohy oken se aplikuje výztužná síťka o rozměru 200x300 mm. Po zaschnutí základní vrstvy provedeme přebroušení plochy a nátěr základním nátěrem, ale to nejdříve po 72 hodinách od vytvoření základní vrstvy. Nejdříve 6-8 po aplikaci základného nátěru, který můžeme provádět finální povrchovou úpravu, a to tenkovrstvou roztíranou omítkou například  o velikosti zrna 1,5 mm. Při provádění finální povrchové úpravy musí být na stavbě dostatečný počet pracovníků, nejlíp na každém patře jeden, v našem případě tři, kteří budou tahat tzv. od rohu k rohu po celé výšce, aby byla omítka natažená v jednom zátahu. Napojování není možné, protože by bylo vidět, jedině, že by se vytvořila technologická spára, a to by se nám určitě nelíbilo.
Zásadní doporučení, ale bylo: teplota pro provádění okolí i podkladu +5C až +25C, neprovádět mokré procesy na přímo osluněních plochách a za deště apod. Celou dobu realizace je nutné fasádu chránit vůči povětrnostním vlivům.  Vždy používat ucelený systém ETICS od jednoho výrobce, tak máme jistotu, že se  jedná o kompatibilní systém, který je odzkoušeny a funkční a jedině tak dosáhne předpokládanou životnost 40 let (ani do Mercedesu nemůžete použít náhradní díly s Dacie a naopak :-).

ZPĚT NA BLOG Tagy: kvalitné zateplení, realizace zateplení
AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.Stavební práce děláme odborně a pečlivě.
HOTLINE 24/7+420 702 169 272