16 črn

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí, který podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Z ekonomického hlediska představuje jedno z nejlepších prorůstových opatření pro českou ekonomiku, ať už se jedná o rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství či další související obory.

Využívání solární energie je v zahraničí trendem už poměrně dlouho, v posledních letech byl však zaznamenán rostoucí zájem i v Česku. Jeden z faktorů, který tomu nasvědčuje, je zvýšený zájem o dotace v podobě programu Nová zelená úsporám nabízející dotace nejen pro technologie na solární ohřev vody, ale i na malé fotovoltaické elektrárny.

Cílem zmiňovaného programu je zejména zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, což může velmi kladně ovlivnit klima v nadcházejících desetiletích. Dalším pozitivem je ale i úspora energie v konečné spotřebě, jejímž benefitem jsou úspory finanční. Kvalitně navržený systém pro ohřev vody s fotovoltaickými panely totiž dokáže zajistit takřka celou spotřebu teplé vody v domácnosti.

Jaký solární systém si vybrat? Fototermické solární systémy pracují s přímým ohřevem teplonosné kapaliny v kolektoru, z hlediska ohřevu vody jsou několika násobně efektivnější než fotovoltaické systémy. Ty naopak využívají pro solární ohřev vody elektřinu z fotovoltaických panelů. Jejich výhodou je především jednodušší instalace, jelikož není třeba zařizovat rozvody potrubí od kolektorů k zásobníku s teplou vodou. Kolektory musí být kvůli klimatickým podmínkám zároveň vybaveny i nemrznoucí teplonosnou kapalinou, která je nebezpečná životnímu prostředí. Co se týče životnosti, u fotovoltaických solárních se odhaduje životnost okolo 30 let, během jejich působení však dochází k výraznému opotřebení v podobě snížení účinnosti.Termické kolektory mají životnost 30 a více let, navíc u nich dochází k téměř k nulové degradaci absorpční vrstvy.

Dle webu http://www.nazeleno.cz/ navíc dochází i ke snižování ceny solárních technologií: „Ceny fotovoltaických panelů stále mírně klesají, přičemž se výrobcům daří zvyšovat jejich účinnost. Dotace v rámci Nové zelené úsporám pak ekonomickou návratnost systémů pro využití solární energie výrazně zkracují,“ popisuje stále větší dostupnost solárních technologií pro domácnosti Michaela Trávníčková ze společnosti E.ON Energie.

Zdroje: http://www.nazeleno.cz/, http://www.novazelenausporam.cz/

ZPĚT NA BLOG Tagy: dotace, Nová zelená úsporám, fotovoltaika, fototermika
AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.Stavební práce děláme odborně a pečlivě.
HOTLINE 24/7+420 702 169 272