12 úno

Nová Zelená úsporám 2015


Nová zelená úsporám aktuálně

Nová zelená úsporám v roce 2015 bude podle dosavadních informací zaměřena na úspory energie v rodinných a bytových domech.

Příjem žádostí ve výzvě 2014 byl ukončen 31. prosince 2014 ve 12:00 hodin.

V roce 2015 by měly být vyhlášeny výzvy pro bytové domy a rodinné domy. První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.

Na duben 2015 se také připravuje další výzva pro rodinné domy. Podmínky přidělení dotace by měly zůstat stejné. Počítá se se zjednodušením administrace. Do podpory budou zařazena další opatření v oblasti C - tedy Efektivní využití zdrojů energie, což znamená dotace na zdroje tepla.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info

AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.Stavební práce děláme odborně a pečlivě.
HOTLINE 24/7+420 702 169 272