14 srp

Výběr vhodného typu omítky

Kvalita a provedení fasády rozhodně patří mezi základní klíče ke spokojenému bydlení. Styl a barevnost fasády utváří jeden z prvních dojmů, jež si člověk při pohledu vytvoří, a právě omítka je tím posledním „kabátem“, který zkompletuje celkový estetický vzhled vašeho obydlí.

Před tím, než se bude pokládat omítka, je důležité si pečlivě připravit podklad. Suchý, stejnoměrně vyrovnaný podklad bez sebemenších nečistot je základem úspěchu při uskutečnění fasády. Pokud se jedná o novou omítku, není třeba větší péče, pokud se ale jedná o rekonstrukci starší fasády, je nutné povrch omýt pomocí vysokotlakového čističe Wap, případně i jiných čisticích prostředků k tomu uzpůsobených. Vyskytují-li se na fasádě nečistoty v podobě mikroorganismů, je třeba ji ošetřit biocidními přípravky. Jak zabránit šíření plísní a řas na zdech vašeho obydlí se podrobněji dočtete zde.

Pro zajištění soudržnosti podkladu je vhodné využít penetračního nátěru, který přijde pod fasádní barvu. Kvalitní penetrace se svým chemickým složením nejenže zpevní omítkovou vrstvu, ale díky speciálním složkám může působit i biocidně či hydrofobně. Tyto vlastnosti prodlouží životnost celého fasádního nátěru, zabrání většímu vsakování vlhkosti a chrání jej před biologickým napadením.

Požadované vlastnosti materiálu, realizační podmínky, prostředí budovy, ale i její předpokládané vybavení a ekonomické podmínky majitele ovlivňují konečný výběr vhodné omítky. Fasádní barvy se nejčastěji dělí podle použitého pojiva na minerální, akrylátové, silikátové, silikonové, siloxanové a mozaikovité omítky.

Minerální omítky se vyznačují dlouhou životností, velmi dobrou propustností vodních par a nehořlavostí. Jsou na bázi cementu s minerálními plnivy a modifikátory, navíc díky speciálním přísadám jsou odolné vůči biologickým vlivům. Díky minerálnímu charakteru a vysoké prostupnosti vodních par je jejich aplikace doporučována v budovách charakteristických vysokým obsahem vlhkosti, tedy systém, kde jsou jako izolační materiál použity desky z minerální vlny. Minerální omítky mohou být také použity v systémech s deskami z pěnového polystyrenu. Tenké vrstvy omítky mohou být použity také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací minerálních omítek musí být podklad natřen základním nátěrem.  Omítka může být renovována silikátovým nátěrem, silikonovým nátěrem nebo akrylátovým nátěrem. Minerální omítky musí být dodatečně natřeny fasádním nátěrem.

Akrylátové omítky jsou hydrofobní a vyznačují se velmi nízkou nasákavostí, dobrou propustností vodních par a odolností vůči deformaci podkladu. Omítky jsou na bázi akrylátových pryskyřic a minerálních plniv. Vysoce mechanicky odolné, díky uzavřené kapilaritě jsou odolné vůči znečištění. Obsahují složky chránící omítku vůči biologickým vlivům (např. houby, řasy, lišejníky, mechy atd). Fasády opatřené akrylátovými omítkami mohou být čištěny vodou za pomoci nízkotlakých zařízení. Akrylátové omítky se používají v systémech s deskami z pěnového polystyrenu jako izolačním materiálem. Mohou být použity také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací akrylátových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem

Silikátové omítky se vyznačují svou odolností vůči znečištění, biologickým napadením a vůči povětrnostním vlivům. Je možné je ihned zpracovat a mají velmi dobrou paropropustnost. Tyto omítky jsou na bázi tekutého draselného skla. Jsou vhodné pro objekty zatížené vlhkostí a používají se v systémech s deskami z pěnového polystyrenu a v systémech s deskami z minerální vlny. Omítky mohou být použity také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací silikátových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem.

Silikonové omítky jsou vysoce vodoodpudivé, odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a znečištění. Jejich výhodou je dlouhodobá stálost barev a velmi dobrá paropropustnost. Tento typ omítek je na bázi silikonových pryskyřic a minerálních plniv. Díky speciálním přísadám zaručují vysokou odolnost vůči UV záření, a tím i dlouhodobou barevnou stálost fasády. Obsahují složky chránící fasádu vůči biologickým vlivům, mohou být čištěny vodou pomocí nízkotlakých zařízení. Silikonové omítky se používají v systémech s deskami z pěnového polystyrenu a v systémech s deskami z minerální vlny. Mohou být také použity na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Před aplikací silikonových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem.

Siloxanové omítky, také někdy nazývané jako modifikované omítky, jsou zpravidla akrylátové omítky s malým přídavkem silikonu (mnohdy se do akrylátu „kápne silikon“ a máme siloxan). Mají dobrou prodyšnost vůči vodní páře a jsou pružné. Nechybí ani odolnost proti plísním a řasám, atmosférickým vlivům a slunci. Vhodné pro použití v systémech zateplení v místech, která jsou vystavena nepříznivým atmosférickým vlivům. Cenově jsou siloxanové omítky zpravidla mírně dražší než akrylátové. Užitné vlastnosti siloxanové omítky jsou téměř totožné s akrylátovou omítkou.

Mozaiková omítka je určena ke zhotovování ozdobných barevných omítek. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, znečištění, UV záření a mechanickému poškození, snadno se udržuje čistá a je dodávána ve stavu připraveném k použití. Vhodná zejména pro použití v interiéru; v místech, kde hrozí velké opotřebení (např. ve vstupních prostorách, halách, schodištích). Omítka lze použít také na betonové podklady, běžné omítky, sádrové podklady a na desky z dřevotřísky, sádrové desky apod. Při aplikaci v exteriéru používejte především v místech, které se snadno znečistí, jako např. sokly, balustrády, okenní a dveřní rámy. V omezené míře může být použita jako omítka pro sokly a v systémech ETICS s deskami z pěnového polystyrenu. Intenzivní a tmavé barevné odstíny omítek doporučujeme použít pouze na malých plochách, např. architektonických detailech. Pojivem v mozaikové omítky je transparentní akrylová pryskyřice a plnivem barevný křemičitý písek nebo přírodní drcené mramorové kamenivo (označeno barevným písmem M). Před aplikací mozaikových omítek musí být podklad natřen základním nátěrem.

Závěrem si shrneme, co vše je třeba posoudit k výběru té „pravé“ omítky na vaší fasádu.

„Prvním hlediskem by měl být výběr podle typu podkladu. Je rozdíl, zda kupujete povrchovou úpravu na zateplovací systém, na jádrovou omítku, nebo na vyspravení podkladní vrstvy. Ujasněte si také, jak chcete, aby vaše fasáda vypadala - jakou má mít zrnitost, resp. hrubost, i barevnost.

Druhý okruh se týká vlastností omítek. Předem ale připomínám, že nelze říci, že pouze jeden typ je ten nejlepší. Měli byste se zajímat, jaké je omítka konzistence (prášková či pastózní) a jakého je tato omítka typu a druhu. Materiálové složení omítky totiž ovlivňuje její vlastnosti jako stálobarevnost, prodyšnost apod. Mezi nejrozšířenější povrchové úpravy patří zcela jistě pastovité omítky, které v zásadě rozdělujeme podle toho, na jaké bázi jsou vyrobeny: akrylátové, silikátové a silikonové, včetně jejich dalších modifikací.

Do třetí skupiny patří otázky spojené s výrobcem omítek i se subjektem, který je bude aplikovat. Je k tomuto materiálu technický list a příslušný atest? Klienta by mělo jistě zajímat, kdo je výrobce, aby se pak nedozvěděl, že když mu bude na fasádě chybět 60 kg omítky, bude muset čekat 15 dní na dodávku odněkud ze zahraničí a mezitím mu fasádníci utečou. To souvisí i se servisem a možností zjistit, co, kde a kým bylo tou či onou technologií provedeno. Rozhodovat bude jistě také cena a dostupnost informací prostřednictvím internetu,“ říká Ing. Robert Mikeš, marketingový ředitel společnosti Saint-Gobain Weber Terranova.

Zdroje: https://www.zatepleni-fasad.eu, https://mujdum.dumabyt.cz/

 

ZPĚT NA BLOG Tagy: zateplovací systémy, výběr firmy, kvalita, materiály, omítka,
AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.Stavební práce děláme odborně a pečlivě.
HOTLINE 24/7+420 702 169 272